Een oefenplaats voor wereldburgers

Leren bij Agora basisschool Driehuis is leren samen voor en met anderen. ‘Agora’ betekent plein. Bij ons bestaat dat uit verschillende inspirerende plekken in en buiten de school. Iedereen is van harte welkom om te oefenen, te spelen en te leren vanuit nieuwsgierigheid.

Bij Agora Driehuis werken we met de vijf werelden van Agora: de wetenschappelijke, maatschappelijke, sociaal/ethische, kunstzinnige en spirituele wereld. Dit helpt leerlingen om vanuit verschillende perspectieven naar een fenomeen of onderwerp te kijken.

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan sterk onderwijs.