Onze missie

De drie leidende principes Verbinding, Authentiek en Intrinsiek zijn voelbaar, zichtbaar en merkbaar in ons onderwijs. Zij leggen de basis voor onze missie: ieder kind speelt, leert en ontwikkelt met plezier vanuit haar/zijn eigen kern in verbinding met de anderen van de Agoriaanse leercommunity.

Ieder kind, ieder lid draagt bij aan die community ten bate van het geheel. Het team is daarin samen met de ouders pedagogisch en educatief partner.

We maken verbinding met onszelf, de ander en de omgeving. Ieder lid van de community (her-)ontdekt zijn/haar kwaliteiten en zet die in in verbinding met de ander. We voelen ons onderdeel van het geheel en weten dat er overal verbindingslijntjes liggen.

Het is voelbaar en merkbaar dat je welkom bent in onze community en dat we nieuwsgierig zijn naar jou. Merkbaar is ook de verbinding die we hebben met de samenleving en dat we daar graag met onze kinderen, ouders en team een steentje aan bijdragen. Verbinding maken we ook met ons authentieke zelf.

Authentiek

Ieder mens is uniek. We geven het vertrouwen aan een ieder dat je je eigen authentieke zelf mag zijn. Jij mag je ontwikkelen naar wie jij ten diepste bent. Daar doen we nooit iets aan af.

Je authentieke zelf staat in verbinding, in relatie met de andere authentieke zelven. Dat betekent dat je jouw authenticiteit laat schijnen, zonder de ander te verblinden. Daar ben je intrinsiek toe bereid.

In jouw kern brandt een vlam, een vuur. Het intrinsieke komt uit jouzelf. Je doet graag de dingen die je doet, omdat je daarvoor een intrinsieke motivatie, passie hebt. Je leeft met plezier vanuit jouw vlam.

“Er is maar één regel: Ik ben liefdevol en respectvol naar mijzelf, de ander en de omgeving”

Onze kinderen zijn wereldburgers die vanuit hun authentieke zijn op hun eigen wijze een bijdrage kunnen leveren in de samenleving.

Zij voelen zich onderdeel van het grotere geheel. Zij eigenen zich op een Agoriaanse wijze, kennis en vaardigheden toe die in combinatie met hun persoonlijke ontplooiing hen alle mogelijkheden geven om een plek in de wereld te ontvangen, te verkrijgen. Daarin is de gouden driehoek kind-ouder-school onontbeerlijk.