Thuisgevoel

Agora onderwijs kent geen lessen en klaslokalen. Wel ‘challenges’ en ruimtes voor kinderen van verschillende leeftijden. Deze ruimtes zijn open, transparant, kleurrijk. Hier vinden leerlingen mogelijkheden om te maken, scheppen, creëren, elkaar te ontmoeten en samen te werken. Ook zijn er stilte- en studeerruimtes.

De binnenruimtes bieden geborgenheid, een thuisgevoel. We onderscheiden het onderhuis(kleuters), het middenhuis, het bovenhuis en de coachkamer. De kleuren zijn zacht, de materialen natuurlijk. In de buitenruimte volgen we het ritme van de natuur en kunnen we spelen, sporten, wroeten, de dieren verzorgen en nog meer ontdekken.

Kinderen kiezen vanuit nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie een challenge. Zij bepalen hun challenge onderwerp, waarom ze daar over willen leren en wat ze willen leren. Daarin zijn ze vrij.

Met die vrijheid komt ook de verantwoordelijkheid om iets te leren, om je te verdiepen in een onderwerp en het op een zelfgekozen manier af te ronden. Bijvoorbeeld door een museum in te richten, een presentatie te geven, een excursie of inspiratiesessie te organiseren. Dit alles met het uitgangspunt: “Fouten maken mag. Ze zijn het bewijs dat je het probeert. Je kunt er veel van leren.”

Steun, sturing en inspiratie

De leerkrachten, oftewel coaches, bieden steun, sturing en inspiratie. Barbara, een van onze betrokken coaches vertelt: “Ik vind het belangrijk om van onze leerlingen echte wereldburgers te maken.

We steunen en inspireren de kinderen om hun authentieke zelf te zijn en hun plek te vinden in de wereld”. En dat werkt, aldus Odin, één van onze enthousiaste leerlingen: “Ik vind het leuk dat we hier veel vrijheid krijgen, maar dat we ook onze verantwoordelijkheid hebben om zoveel mogelijk te leren. Ik ga nu echt open. Ik leer nu superveel, twee keer zoveel. Deze school maakt me steeds nieuwsgieriger.”

Vrijheid is belangrijk. Maar er is wel een duidelijke structuur in ons dagritme. Dat zorgt voor rust, regelmaat en voorspelbaarheid. Binnen die structuur is er volop ruimte voor ieder kind om zich op zijn/haar manier te ontwikkelen, te ontplooien. 

Ook gaan leerlingen regelmatig aan de slag met basisvaardigheden: lezen, rekenen, taal, spelling, executieve vaardigheden, communicatie vaardigheden, persoonsvorming. Dat noemen we ‘gereedschap slijpen.’ Ieder op z’n eigen tempo. We vergelijken het ene kind niet met het andere. Ontwikkeling heeft tijd nodig, we volgen ieders natuurlijke ritme.

“We stellen geen eisen. In plaats daarvan leren we leerlingen eisen aan zichzelf te stellen.”

Agora basisschool Driehuis is een reguliere basisschool. We volgen gewoon de leerdoelen, leerlijnen en de einddoelen van het basisonderwijs. Ons gewoon is alleen net even anders.

Er zijn zoveel manieren om te leren. Wat dacht je van inspiratiesessies: we gaan op excursie of interessante mensen komen vertellen wat ze bezig houdt. Ook is er tijd voor expertlessen: extra uitleg of instructie over een bepaald vakgebied, een onderwerp, de basisvaardigheden. En ten slotte zijn we dol op stiltetijd: een half uur per dag. Stil lezen, yoga, mediteren, rusten: gewoon echt stil.