It takes a whole community to raise a child

Kinderen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Thuis, op school, in de buurt en in de samenleving. Zo geven we gezamenlijk invulling aan opvoeding en educatie.

Ieder kind en iedereen die betrokken is bij Agora basisschool Driehuis draagt bij aan de community ten bate van het geheel. Het team en de ouders zijn samen pedagogisch en educatief partner. De gouden driehoek kind-ouder-school is onontbeerlijk.

Met hen en onze kinderopvangpartner Partou, Agora voortgezet onderwijs Saga Driehuis, andere samenwerkingspartners, de buurtbewoners en de mensen in het dorp en in de regio vormen we een community. Hierbinnen geven we steun, sturing en inspiratie aan onze kinderen. Gezamenlijk voelen we verbinding, zijn we authentiek en intrinsiek gemotiveerd.

  • Nieuwsbrief: Een twee wekelijkse nieuwsbrief
  • Ouderportaal: Via Parro ontvang je minimaal twee keer per week een update over het reilen en zeilen in de groep van je kind
  • Parro: ook voor de individuele wetenswaardigheden rondom je kind, is de coach van je kind goed bereikbaar via Parro (tijdens werkdagen)
  • Social Media
  • Twee keer per week hebben wij Ontmoeting. Op dinsdag en donderdag van 8.30-9.00 uur verwachten we bij ieder kind een bezoeker (ouder/verzorger/opa/oma) die met het kind samen werkt rondom zijn/haar challenge, iets bijdraagt in het geheel, samen met de kinderen. Bijvoorbeeld door in de moestuin aan de slag te gaan, te lezen of een spelletje met kinderen te spelen.

Onze school heeft nu een opstartjaar en veel hulp van ouders/verzorgers. In het begin van het nieuwe schooljaar worden de MR en de ouderraad opgezet.

“Het is echt een stuk leuker dan ik verwacht had om betrokken bij school te zijn. Dan zie je pas echt waar je kind elke dag is”

Vriendenstichting

Zodra de naam van onze school bekend is, richten we een Vriendenstichting op. De Vriendenstichting heeft een ANBI status en stelt zich ten doel het bestaan van onze school te ondersteunen en te bevorderen door activiteiten mogelijk te maken, waarvoor de overheid geen geld ter beschikking stelt en waar het bestuur en de directie evenmin geld voor kunnen reserveren.

Deze activiteiten zijn uitsluitend bedoeld om de leef- en werkomgeving van de kinderen op school verder te ondersteunen, bevorderen en verbeteren.

De middelen ter ondersteuning zijn: een netwerk opbouwen, met kennis en uren een bijdrage leveren en het werven van fondsen. Ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage, die er op basisscholen gevraagd wordt, schenken aan de Vriendenstichting.

Kinderraad

Op onze school start ook een Kinderraad. In de Kinderraad hebben kinderen zitting, die zeven jaar of ouder zijn. Zij kunnen in hun eigen groep vragen, ideeën ophalen om in de Kinderraad in te brengen. Zij mogen ook advies geven aan de directie en het team. De opgehaalde informatie, acties of afspraken, delen zij vervolgens in hun groep.

Opvang

Partou is onze kinderopvangpartner en biedt vanaf het nieuwe schooljaar BSO in ons gebouw.

Het fijne aan de samenwerking met Partou is, dat we het Agora concept doorzetten in de kinderopvang, met daarin natuurlijk alle fijne elementen die Partou als Kinderopvang organisatie al in zich heeft.